коректния партньор

Барт—99”оод

Начало

За нас

Контакти

Продукти

Полезни връзки

Home | About Us | Contact Us | Product List | Related Links

тх

BART-99 ltd

www.dynamo-bg.com

ДИНАМО СЛИВЕН е водещо предприятие в областта на електрическите машини предназначени за автомобилната индустрия и машиностроенето.Заводът произвежда:

· Автомобилни алтернатори, стартери и компоненти за тях;

· Двигатели за постоянен ток с постоянни магнити и електромагнитно възбуждане;

· Комплектни електрозадвижвания;

Мобилен комплекс за разстъргване и наваряване;

Полезни връзки

www.hydraulic-vlv.com

“Бъдещност” АД произвежда хидравлични разпределители и компоненти за тях.

www.indtechnic.com

Водещ български производител на хидравлични помпи, клапани и аксесоари за хидравликата.

www.caproni.bg

Производител на хидравлични зъбни помпи, компоненти и системи.

www.ms-hydraulic.com

Производител на нискоскоростни, високо моментни, орбитални, хидравлични мотори, хидростатични сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари за тях.

www.balkancar-record.com

Традицията в българското каростроене.

ЗА КОНТАКТИ:

Phone: 0431/ 620  86

Fax: 0431/ 638  23

E-mail: bart99@mbox.contact.bg

Web site: www.bart99.com

www.zku-sz.com

Производство нa каучукови уплътнители на заводите произвеждащи хидравлични и пневматични изделия.

www.garant-bg.com

Мобилни спирачни и хидравлични изделия, транспалетни колички.